тест

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://chill.vel.mk/wp-content/uploads/2014/06/full_background1.jpg’ attachment=’3211′ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_full first]

[av_heading heading=’Што можеме да направиме за Вас?’ tag=’h2′ color=” custom_font=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′][/av_heading]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_one_full][av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Воспоставување на јавно-приватни партнерства
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Деловни и трговски договори
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги
 • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
 • Правни лекови во постапки за јавни набавки

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
 • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур

[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Осигурување и надомест на штета
 • Стварно право и сопственички односи
 • Хартии од вредност
 • Наследно право
 • Право од областа на здраствената заштита
 • Семејно право
 • Промет со недвижности
 • Судски постапки
 • Платни налози
 • Работни односи

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на авторски права
 • Заштита на права од индустриска сопственост

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување по правни лекови во управни постапки
 • Застапување по правни лекови во управни спорови
 • Застапување во царински постапки
 • Застапување во даночни постапки

[/av_icon_box]

[/av_one_half][/av_section]

—————————————–

[av_layerslider id=’2′]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_full first]

[av_heading heading=’Што можеме да направиме за Вас?’ tag=’h2′ color=” custom_font=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′][/av_heading]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_one_full][/av_section][av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Воспоставување на јавно-приватни партнерства
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Деловни и трговски договори
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги
 • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
 • Правни лекови во постапки за јавни набавки

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
 • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур

[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Осигурување и надомест на штета
 • Стварно право и сопственички односи
 • Хартии од вредност
 • Наследно право
 • Право од областа на здраствената заштита
 • Семејно право
 • Промет со недвижности
 • Судски постапки
 • Платни налози
 • Работни односи

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на авторски права
 • Заштита на права од индустриска сопственост

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување по правни лекови во управни постапки
 • Застапување по правни лекови во управни спорови
 • Застапување во царински постапки
 • Застапување во даночни постапки

[/av_icon_box]

[/av_one_half][/av_section]

—————————————————————

[av_layerslider id=’6′]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_one_full first]

[av_heading heading=’Што можеме да направиме за Вас?’ tag=’h2′ color=” custom_font=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′][/av_heading]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_one_full]
[/av_section]

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]
[av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Воспоставување на јавно-приватни партнерства
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Деловни и трговски договори
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги
 • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
 • Правни лекови во постапки за јавни набавки

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
 • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур

[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Осигурување и надомест на штета
 • Стварно право и сопственички односи
 • Хартии од вредност
 • Наследно право
 • Право од областа на здраствената заштита
 • Семејно право
 • Промет со недвижности
 • Судски постапки
 • Платни налози
 • Работни односи

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на авторски права
 • Заштита на права од индустриска сопственост

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување по правни лекови во управни постапки
 • Застапување по правни лекови во управни спорови
 • Застапување во царински постапки
 • Застапување во даночни постапки

[/av_icon_box]

[/av_one_half]
[/av_section]

——————————————————————————–

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://chill.vel.mk/wp-content/uploads/2014/06/full_background1.jpg’ attachment=’3211′ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_full first]

[av_heading tag=’h2′ padding=’0′ heading=’Што можеме да направиме за Вас?’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_one_full][av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Воспоставување на јавно-приватни партнерства
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Деловни и трговски договори
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги
 • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
 • Правни лекови во постапки за јавни набавки

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
 • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур

[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Осигурување и надомест на штета
 • Стварно право и сопственички односи
 • Хартии од вредност
 • Наследно право
 • Право од областа на здраствената заштита
 • Семејно право
 • Промет со недвижности
 • Судски постапки
 • Платни налози
 • Работни односи

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на авторски права
 • Заштита на права од индустриска сопственост

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување по правни лекови во управни постапки
 • Застапување по правни лекови во управни спорови
 • Застапување во царински постапки
 • Застапување во даночни постапки

[/av_icon_box]

[/av_one_half][/av_section]

———————————————————————–

[av_section color=’main_color’ custom_bg=” src=’http://chill.vel.mk/wp-content/uploads/2014/06/full_background1.jpg’ attachment=’3211′ attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ min_height=” padding=’default’ shadow=’no-shadow’ id=”]

[av_one_full first]

[av_heading heading=’Што можеме да направиме за Вас?’ tag=’h2′ color=” custom_font=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’0′][/av_heading]

[av_hr class=’short’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]

[/av_one_full][av_one_half first]

[av_icon_box icon=’ue812′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Воспоставување на јавно-приватни партнерства
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Деловни и трговски договори
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги
 • Подготовка на понуди за учество во постапки за јавни набавки
 • Правни лекови во постапки за јавни набавки

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’МЕЃУНАРОДНО И ЕВРОПСКО ПРАВО’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на човековите права пред меѓународните судови
 • Заштита на правото на судење во разумен рок пред Судот за човекови права во Стразбур

[/av_icon_box]

[/av_one_half][av_one_half]

[av_icon_box icon=’ue80b’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’ГРАЃАНСКО ПРАВО И ГРАЃАНСКА ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Осигурување и надомест на штета
 • Стварно право и сопственички односи
 • Хартии од вредност
 • Наследно право
 • Право од областа на здраствената заштита
 • Семејно право
 • Промет со недвижности
 • Судски постапки
 • Платни налози
 • Работни односи

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Заштита на авторски права
 • Заштита на права од индустриска сопственост

[/av_icon_box]

[av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ position=’top’ title=’УПРАВНО ПРАВО И ПОСТАПКА’ link=” linktarget=” linkelement=”]

 • Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
 • Застапување во постапки во управни спорови
 • Застапување по правни лекови во управни постапки
 • Застапување по правни лекови во управни спорови
 • Застапување во царински постапки
 • Застапување во даночни постапки

[/av_icon_box]

[/av_one_half][/av_section]