Милан Стојановски

М-р Милан Стојановски

Адвокат - Надворешен Соработник

ФОКУС

  • Судско застапување;
  • Трговско и корпоративно право;
  • Меѓународно јавно и приватно право;
  • Право на интелектуална сопственост

ОБРАЗОВАНИЕ

Мај 2019

Магистер на правни науки од областа на Меѓународно правото на интелектуална сопственост
Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Чикаго, Илиној, САД

Мај 2018

Сертификат за завршена двосеметрална програма на Мастер студии по Бизнис Право и Право на Интелектуална Сопственост
Chicago-Kent College of Law – School of American Law во Атина, Грција

Јуни 2017

Правосуден испит
Министерство за Правда на Република Македонија

Февруари 2016

Магистер на правни науки од областа на Меѓународно право и односи
Одбранет магистерски труд на тема „Меѓународно-правна регулатива на делата од омраза“
Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан први” Скопје, Република Македонија

Септември 2013

Дипломиран правник
Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Правен факултет “Јустинијан Први” Скопје, Република Македонија

ПОЧЕСТИ И ЧЛЕНСТВА

Јуни 2017 – денес

 

Мај 2018 – денес

Член на Адвокатската Комора на Р.С. Македонија

 

 

Делегат во Собранието на Адвокатската Комора на Р.С. Македонија од Адвокатска заедница Скопје 3

Јуни 2020-денес

Член на Американската Бар Асоцијација (ABA-American Bar Association)