Марија Ристовска

Марија Ристовска

Помлад Соработник-Приправник

ФОКУС

Марија Ристовска– Помлад соработник- приправник во „Адвокатското друштво Чичевалиев & Илијовски“ Скопје. Таа е студент во втора година на Правниот Факултет Јустинијан Први при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.
Г-ца Ристовска средно образование има завршено во гимназијата Георги Димитров во 2020та година, Општествено- хуманистички смер (ОХА), каде што е член во раководството на училишната заедница. Во текто на нејзиното средно образование таа има учествувано на повеќе семинари и ораторски настани при што се има здобиено со голем број на сертификати. Г-ца  Ристовска има учествувано на работилница на средни училишта ‘’ИМАМ СТАВ!,, во Парламентарниот институт, Собрание на Р. С. Македонија.

Покрај горенаведените стекнати искуства, во досегашниот тек на студиите на Правниот факултет Јустинијан Први, Г-ца Ристовска била дел и на online посета на Собранието на Р. С. Македонија како и ‘’Online lecture on Freedom of Expression,, одржана на англиски јазик.
Г-ца Ристовска има стекнато сертификат за англиски јазик, Б2 степен и германски јазик, Б1 степен.