За нас

Област на делување

Главен фокус на Друштвото е обезбедување на правна помош и застапување на правни и физички лица од областа на деловното и стопанското право.

Целна група на Друштвото е застапување на македонски и странски правни лица без разлика дали истите оперираат на македонскиот пазар или на странските пазари.

Во оваа насока Друштвото се стреми да обезбеди:

Историја
на компанијата

2010

Адвокатска Канцеларија Чичевалиев & Илијовски 

Формирана во октомври 2010 година од страна на адвокатите Филип Чичевалиев и Илија Илијовски

2012

Адвокатско Друштво Чичевалиев & Илијовски 

Адвокатската канцеларија се реструктуира во Адвокатско друштво 

2022

CHICHEVALIEV & ILIJOVSKI INTERNATIONAL LLC

Адвокатското друштво основа ќерка фирма во Чикаго, Илиној, САД