ТРГОВСКО, ДЕЛОВНО И ФИНАНСИСКО ПРАВО

 • Основање на комании и корпорации (домашни и странски)
 • Преговори и состав на сите видови договори од областа на деловното и трговското работење
 • Реструктуирање на долгови и рекапитализација
 • Корпоративно управување
 • Хартии од вредност
 • Приватни капитални трансакции и инвестиции
 • Ликвидација на компании
 • Стечај на компании
 • Спојувања и преземања на трговски друштва
 • Правна длабинска анализа/due diligence
 • Прекугранични трансакции
 • Креирање и управување со средства
 • Услуги од областа на банкарското право
 • Регулаторни и финансиски услуги