ЕВРОПСКО ПРАВО

  • Застапување во инвестициски зафати во земји членки на Европската Унија и ОЕЦД
  • Анализа, усогласување, преговарање и состав на договори и други правни акти дела на правни лица со законодавството на ЕУ