Адвокат Филип Чичевалиев: Заштитата на правниот интерес и слободниот избор е мојот идеал – Нема правна држава без правна сигурност!


За правото вели дека е една од најзначајните цивилизациски придобивки со културолошки развој од античките облици на организација до модерното право, а за адвокатурата дека е врв на правната професија. Низ разговор за практичните адвокатски теми и за правнофилозофските расправи за идејните постулати на правото, амбициозниот адвокат Филип Чичевалиев ни ги открива своите гледишта за адвокатурата и правосудството, со предлагање на храбри чекори за реформирање во контекст на современата адвокатска профилираност во актуелниот светски амбиент.

Целото интервју може да го погледнете тука

 

Uncategorized @mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.